Москва 19.08.2017

Full name
1 Petrova Alisa
2 Sandakova Ekaterina 
3 Kuzmenko Alexey
4 Ishakov Andrey
5 Boldirev Roman
6 Bardasova Tatiana
7 Konigin Vasilii
8 Politov Oleg
9 Mazurkevich Alexey
10 Bishenko Andrey
11 Zavolokina Oleasya
12 Vunnik Alexandr
13 Danisenko Andrey
14 Sadykova Dilyara
15 Ivanova Anna
16 Hrenkova Irina
17 Elizarov Vsevolod
18 Ananina Olga
19 Anainin Artem
20 Semenov Gleb
21 Maslova Polina
22 Mihina Anastasia
23 Samorokova Tatiana
24 Rostovceva Anastasia
25 Gambarova Ulkar
26 Suzdalev Anton
27 Bolshedvorov Sergey
28 Belousov Egor
29 Savin Alexey
30 Molodsova Nataliya